เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ กองช่าง เทศบาลตำบลท...
   

การบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแสงจันทร์ ตามถนน ซอย ตามจุดต่างๆ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศ...

  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ตั้ง...

  ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย
   

  📣ประกาศรับสมัครเด็กอนุบาลปฐมวัย
   

📣📣ประกาศรับสมัครนักเรียน #ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาในระดับชั้น...


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ทต.ทุ่งทอง
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 09 สิงหาคม 2562