เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]19
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]13
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]11
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]6
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]26
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทุ่งทอง พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]65
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทุ่งทอง พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]123
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]117
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]129