เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]17
2 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 22 ธ.ค. 2565 ]24
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]56
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]45
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]40
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]38