เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]103
2 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]118
3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน [ 24 ธ.ค. 2564 ]102
4 หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ [ 9 พ.ย. 2563 ]128
5 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน [ 9 พ.ย. 2563 ]131
6 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]133
7 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 9 พ.ย. 2563 ]126
8 หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ [ 9 พ.ย. 2563 ]125
9 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย [ 9 พ.ย. 2563 ]125
10 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก [ 9 พ.ย. 2563 ]147
11 หมายเหตุ 7 เงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]130
12 รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]126
13 หมายเหตุ 8 เงินทุนสำรองเงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]129
14 หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ [ 5 พ.ย. 2562 ]136
15 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน [ 5 พ.ย. 2562 ]133
16 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย [ 5 พ.ย. 2562 ]130
17 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 5 พ.ย. 2562 ]158
18 หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ [ 5 พ.ย. 2562 ]132
19 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]131
20 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก [ 5 พ.ย. 2562 ]132
 
หน้า 1|2