เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
งานบริหารทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมรรถนะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2564 ]200
2 คําสั่งเทศบาลตําบลทุ่งทอง ที่ 191/2563 เรื่อง การบริหารงาน การมอบหมายงานและกําหนดงานการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเทศบาลตําบลทุ่งทอง [ 16 มิ.ย. 2563 ]198
3 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 20 เม.ย. 2563 ]216
4 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ [ 24 ต.ค. 2562 ]218