เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]54
2 รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]115
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]177