เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
การศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศพด.วัดปรางค์ปราสาท) [ 1 พ.ค. 2566 ]32
2 ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศพด.วัดทองธรรมชาติ) [ 1 พ.ค. 2566 ]27
3 ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศพด.วัดสุวรรณาราม) [ 1 พ.ค. 2566 ]26
4 ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศพด.เกาะสามัคคีธรรม) [ 1 พ.ค. 2566 ]27
5 ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศพด.วัดคลองสายบัว) [ 1 พ.ค. 2566 ]26
6 ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศพด.วัดสายตะคลอง) [ 1 พ.ค. 2566 ]25
7 กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา [ 30 ก.ย. 2565 ]33
8 ประกาศรับสมัครเด็ก [ 14 เม.ย. 2563 ]212
9 ประกาศรับสมัครเด็ก [ 1 เม.ย. 2563 ]277
10 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก [ 20 มี.ค. 2563 ]256
11 โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก [ 13 มี.ค. 2563 ]257