เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อนและแบบฟอร์มยกเลิกใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว [ 15 มิ.ย. 2566 ]31
2 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 13 ธ.ค. 2564 ]159
3 ขออนุญาตเปลี่ยนเวร [ 2 มี.ค. 2563 ]230
4 แบบขอยืมวัสดุ หรือ ครุภััณฑ์ [ 2 มี.ค. 2563 ]176
5 คำร้องขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]171
6 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 2 มี.ค. 2563 ]172
7 แบบคำร้องทั่วไป [ 2 มี.ค. 2563 ]242
8 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวใหม่ [ 2 มี.ค. 2563 ]167
9 แบบอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ [ 2 มี.ค. 2563 ]196
10 หนังสือรับรองนักเรียน [ 2 มี.ค. 2563 ]199
11 แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประะสบภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]173
12 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]228
13 หนังสือรับรองเช่าบ้าน(กรณีไม่มีสัญญาเช่า) [ 2 มี.ค. 2563 ]202
14 หนังสือรับรองารเป็นผู้จัดการศพ [ 2 มี.ค. 2563 ]173
15 หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ [ 2 มี.ค. 2563 ]174
16 ใบต่ออนุญาตก่อสร้างอาคาร(ข.5) [ 2 มี.ค. 2563 ]175
17 แบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 2 มี.ค. 2563 ]179
18 แบบคำขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]235
19 แบบคำขอ (แบบ ข1) [ 2 มี.ค. 2563 ]171
20 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน [ 2 มี.ค. 2563 ]174
 
หน้า 1|2