เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 13 ธ.ค. 2564 ]110
2 ขออนุญาตเปลี่ยนเวร [ 2 มี.ค. 2563 ]157
3 แบบขอยืมวัสดุ หรือ ครุภััณฑ์ [ 2 มี.ค. 2563 ]134
4 คำร้องขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]130
5 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 2 มี.ค. 2563 ]131
6 แบบคำร้องทั่วไป [ 2 มี.ค. 2563 ]172
7 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวใหม่ [ 2 มี.ค. 2563 ]129
8 แบบอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ [ 2 มี.ค. 2563 ]130
9 หนังสือรับรองนักเรียน [ 2 มี.ค. 2563 ]138
10 แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประะสบภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]131
11 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]158
12 หนังสือรับรองเช่าบ้าน(กรณีไม่มีสัญญาเช่า) [ 2 มี.ค. 2563 ]141
13 หนังสือรับรองารเป็นผู้จัดการศพ [ 2 มี.ค. 2563 ]131
14 หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ [ 2 มี.ค. 2563 ]134
15 ใบต่ออนุญาตก่อสร้างอาคาร(ข.5) [ 2 มี.ค. 2563 ]133
16 แบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 2 มี.ค. 2563 ]139
17 แบบคำขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]167
18 แบบคำขอ (แบบ ข1) [ 2 มี.ค. 2563 ]132
19 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน [ 2 มี.ค. 2563 ]135
20 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ [ 10 ส.ค. 2562 ]154