เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อนและแบบฟอร์มยกเลิกใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว [ 15 มิ.ย. 2566 ]41
2 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 13 ธ.ค. 2564 ]173
3 ขออนุญาตเปลี่ยนเวร [ 2 มี.ค. 2563 ]242
4 แบบขอยืมวัสดุ หรือ ครุภััณฑ์ [ 2 มี.ค. 2563 ]191
5 คำร้องขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]189
6 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 2 มี.ค. 2563 ]185
7 แบบคำร้องทั่วไป [ 2 มี.ค. 2563 ]259
8 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวใหม่ [ 2 มี.ค. 2563 ]181
9 แบบอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ [ 2 มี.ค. 2563 ]211
10 หนังสือรับรองนักเรียน [ 2 มี.ค. 2563 ]215
11 แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประะสบภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]184
12 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 2 มี.ค. 2563 ]246
13 หนังสือรับรองเช่าบ้าน(กรณีไม่มีสัญญาเช่า) [ 2 มี.ค. 2563 ]215
14 หนังสือรับรองารเป็นผู้จัดการศพ [ 2 มี.ค. 2563 ]183
15 หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ [ 2 มี.ค. 2563 ]184
16 ใบต่ออนุญาตก่อสร้างอาคาร(ข.5) [ 2 มี.ค. 2563 ]185
17 แบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 2 มี.ค. 2563 ]190
18 แบบคำขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]243
19 แบบคำขอ (แบบ ข1) [ 2 มี.ค. 2563 ]185
20 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างของเจ้าของที่ดิน [ 2 มี.ค. 2563 ]184
 
หน้า 1|2