เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน [ 16 ต.ค. 2566 ]15
2 การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 [ 3 เม.ย. 2566 ]49
3 การประชุมประชาคมการก่อสร้างคันดินกั้นบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]97
4 การประชาคมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทั้ง 4 แห่ง [ 3 ก.พ. 2564 ]155
5 เทศบาลตำบลทุ่งทองเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 21 ม.ค. 2564 ]157