เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
แผนการดำเนินงานประจำปีแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]15
2 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2567 ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (วันที่ 1 มีนาคม 2567) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วันที่ 7 มีนาคม 2567) [ 7 มี.ค. 2567 ]27
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2567เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 (วันที่ 28 ธันวาคม 2566) [ 10 ม.ค. 2567 ]84
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]66
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2566 ]32
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]100
7 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2/2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]71
8 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]89
9 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ครั้งที่ 6/2565 ตั้งจ่ายรายการใหม่ [ 6 ก.ย. 2565 ]75
10 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 5 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 5/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]88
11 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]94
12 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3/2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]99
13 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2/2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]104
14 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]96
15 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]145
16 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]172
17 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (25 ธันวาคม 63 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ /64) [ 4 ม.ค. 2564 ]209
18 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (9 พฤศจิกายน 63 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2/64) [ 10 พ.ย. 2563 ]176
19 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (19 ตุลาตม 63 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/64) [ 19 ต.ค. 2563 ]169
20 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2563 ]173
 
หน้า 1|2