เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 Lpa ปี 2567 ด้านที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2567 ]10
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 ไฟล์ที่ 1 [ 19 ม.ค. 2566 ]32
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 ไฟล์ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2566 ]31
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]134
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]134
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)1 [ 18 ต.ค. 2564 ]20
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)2 [ 18 ต.ค. 2564 ]15
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)3 [ 18 ต.ค. 2564 ]17
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)4 [ 18 ต.ค. 2564 ]14
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564) [ 6 ส.ค. 2564 ]235
11 แผนพัฒนางานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.พ. 2564 ]207
12 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) [ 1 ก.พ. 2564 ]202
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 วันที่ประกาศ 27 พ.ค. 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]213
14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 2 มี.ค. 2563 ]235
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 วันที่ประกาศ 27 พ.ค. 2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]209