เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]73
2 ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ก.ย. 2565 ]61
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]67
4 สิทธิประโยชน์ ผสอ. ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส [ 3 มี.ค. 2563 ]194