สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................................................................
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................................................................
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................
รายงานแผนปฏิบัติการจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.วัดคลองสายบัว [ 6 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................................................................