สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.14 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ2567) [ 25 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) [ 13 มี.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................................