เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
เทศบัญญัติทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]57
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]202
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 10 ก.ย. 2562 ]194
4 เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ.2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]46
5 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) [ 13 ก.พ. 2562 ]70
6 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]40
7 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]43
8 ข้อบังคับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แห่งที่ 4 บ้านหนองแขม-ท่าเฉลิมพระเกียรติ [ 5 ม.ค. 2560 ]258
9 เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแขม – ท่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]237
10 ข้อบังคับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แห่งที่ 2 บ้านโนนโก [ 31 พ.ค. 2559 ]201
11 ข้อบังคับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แห่งที่ 3 บ้านหนองโสมง [ 31 พ.ค. 2559 ]244
12 ข้อบังคับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แห่งที่ 1 บ้านโนนหมาว้อ [ 31 พ.ค. 2559 ]265
13 เทศบัญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2558 [ 12 พ.ค. 2558 ]201