เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]29
2 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 ต.ค. 2565 ]77
3 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 ต.ค. 2565 ]83
4 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี(AUDIT PLAN) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]78
5 แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๘ [ 28 ก.ย. 2565 ]75
6 การเผยแพร่กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]72
7 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]74
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 (ทบทวนกฎบัตร) [ 16 มิ.ย. 2565 ]84
9 คำสั่งผู้ดำรงตำเหน่งนักตรวจสอบภายใน [ 20 พ.ค. 2565 ]61
10 รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]49
11 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]149
12 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]160
13 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2564 ]155
14 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]172
15 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 1 มี.ค. 2563 ]169
16 บันทึกแจ้งคำสั่งและกฎบัตรแผนการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 25 ก.พ. 2563 ]164
17 บันทึกพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2563 ]172
18 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 18 ก.พ. 2563 ]167