เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2564 ]112
2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2564 ]115
3 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]131
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 1 มี.ค. 2563 ]130
5 บันทึกแจ้งคำสั่งและกฎบัตรแผนการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 25 ก.พ. 2563 ]131
6 บันทึกพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2563 ]134
7 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 18 ก.พ. 2563 ]128