เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ.2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม [ 4 ธ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ.2566 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย [ 4 ธ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ.2566 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย [ 4 ธ.ค. 2566 ]2
4 ประชาสัมพันธ์ "เปลี่ยนผู้เสพ" เป็น "ผู้ป่วย" [ 23 พ.ย. 2566 ]3
5 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]7
6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 16 พ.ย. 2566 ]4
7 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]41
8 วันเบาหวานโลก ( WORLD DIABETES DAY ) [ 14 พ.ย. 2566 ]3
9 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]3
10 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]6
11 แจ้งประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายหรือต้องการความช่วยเหลือ ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 1 พ.ย. 2566 ]15
12 ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมชวนตรวจสุขภาพ (healthy Thailand) เพื่อเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค [ 27 ต.ค. 2566 ]19
13 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 24 ต.ค. 2566 ]20
14 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 17 ต.ค. 2566 ]30
15 การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 9 ต.ค. 2566 ]22
16 ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า ทำฟันฟรี วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-14.00 น. [ 5 ต.ค. 2566 ]35
17 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 2 ต.ค. 2566 ]23
18 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 2 ต.ค. 2566 ]16
19 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 2 ต.ค. 2566 ]28
20 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13