เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2567 [ 21 พ.ค. 2567 ]4
2 จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวน ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา รับสมัครวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ [ 16 พ.ค. 2567 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง แจ้งกำหนดการหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรณีพิเศษ [ 10 เม.ย. 2567 ]19
4 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]14
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]26
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) [ 20 มี.ค. 2567 ]19
7 ประกาศอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.267 [ 18 มี.ค. 2567 ]17
8 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]19
9 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า [ 12 มี.ค. 2567 ]10
10 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]21
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]15
12 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]22
13 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]22
14 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งทอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and transparency assessment :ITA) [ 6 ก.พ. 2567 ]21
15 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]41
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "โรคพิษสุนัขบ้า" [ 24 ม.ค. 2567 ]17
17 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด 2567 และ งดรับ งดให้ " ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 23 ม.ค. 2567 ]27
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]14
19 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ [ 19 ม.ค. 2567 ]34
20 งานบริหารสาธารณสุข ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการ [ 16 ม.ค. 2567 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15