เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งานสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน ทต.ทุ่งทอง [ 16 ต.ค. 2566 ]24
2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]61
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 3 ก.ค. 2566 ]30
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะต้นทาง และงดรับขยะประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ เศษหิน และดินทราย [ 19 มิ.ย. 2566 ]25
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 12 มิ.ย. 2566 ]48
6 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]27
7 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออกและโรคที่มีสาเหตุนำโดยแมลง โรคโควิด-19 (covid-19) และโรคติดต่ออื่นๆ [ 2 มิ.ย. 2566 ]30
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรีโลก [ 31 พ.ค. 2566 ]28
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2566 ]43
10 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]42
11 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย [ 3 ม.ค. 2566 ]46
12 ข่าว ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอันทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือน [ 15 พ.ย. 2565 ]34
13 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2565 ]37
14 โครงการควบคุมประชากรสัตว์ (ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [ 11 ต.ค. 2565 ]48
15 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]49
16 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน [ 30 ก.ย. 2565 ]47
17 โครงการพัฒนาเครือข่ายและทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) [ 30 ก.ย. 2565 ]44
18 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 30 ก.ย. 2565 ]45
19 โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในเกษตรกร ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]45
20 โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]46
 
หน้า 1|2