เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.18 [ 2 ธ.ค. 2565 ]3
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.18 [ 10 พ.ย. 2565 ]8
3 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.ม.18 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566) [ 7 พ.ย. 2565 ]9
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]9
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65) [ 26 ต.ค. 2565 ]12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 ด้วยวิธี e-bidding [ 11 ต.ค. 2565 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ด้วยวิธี e-bidding [ 11 ต.ค. 2565 ]17
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]20
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 งบกลาง) [ 23 ก.ย. 2565 ]21
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ้านหนองโสมง (งบกลาง เงินสะรองจ่าย) [ 23 ก.ย. 2565 ]22
11 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 [ 16 ก.ย. 2565 ]24
12 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 [ 16 ก.ย. 2565 ]25
13 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดัวยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2) [ 9 ก.ย. 2565 ]26
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ บก.01 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5) [ 7 ก.ย. 2565 ]31
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]30
16 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 (งบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 2565) [ 31 ส.ค. 2565 ]30
17 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธี e-bidding [ 10 ส.ค. 2565 ]35
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(โครงกาจจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง) [ 4 ส.ค. 2565 ]46
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) [ 3 ส.ค. 2565 ]36
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8