เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]5
2 ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]4
3 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]1
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีพ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]20
5 ภดส.1 [ 27 ก.ค. 2566 ]16
6 ภดส.7 [ 27 ก.ค. 2566 ]15
7 ภดส.1 [ 27 ก.ค. 2566 ]19
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]29
9 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]29
10 เรื่อง ขออนุมัติลงนามประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 23 มี.ค. 2566 ]30
11 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่3) 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]33
12 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ธ.ค. 2565 ]40
13 ประกาศแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2565 ]51
14 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]124
15 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 10 พ.ย. 2564 ]147
16 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2564 ]153
17 แจ้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปติดต่อรับข้อมูลที่ดินมาตรา ๑๐ [ 27 ก.ค. 2564 ]173
18 ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ค. 2564 ]222
19 ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 11 พ.ค. 2564 ]219
20 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๔ [ 11 พ.ค. 2564 ]167
 
หน้า 1|2