เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2565 ]10
2 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]83
3 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 10 พ.ย. 2564 ]109
4 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2564 ]115
5 แจ้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปติดต่อรับข้อมูลที่ดินมาตรา ๑๐ [ 27 ก.ค. 2564 ]132
6 ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ค. 2564 ]163
7 ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 11 พ.ค. 2564 ]162
8 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๔ [ 11 พ.ค. 2564 ]130
9 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]133
10 การยกเว้นค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 16 พ.ย. 2563 ]144
11 รายงานลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]133
12 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส. 3) [ 3 ส.ค. 2563 ]125
13 ประชาสัมพันธืออกเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]129
14 ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]126
15 โครงการบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]146
16 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 8 เม.ย. 2563 ]130
17 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]130
18 แผ่นพับ ภดส. [ 21 ม.ค. 2563 ]166
19 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ธ.ค. 2562 ]151
20 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 11 ธ.ค. 2562 ]131
 
หน้า 1|2