เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลทุ่งทอง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
2 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลทุ่งทอง ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]44
3 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลทุ่งทอง ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]130
4 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต.ค.63 - มี.ค.64) [ 1 เม.ย. 2564 ]175