เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]26
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]97
3 ประกาศการใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ส.ค. 2564 ]217
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ส.ค. 2564 ]265
5 ประกาศการใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2563 ]253
6 เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2563 ]198
7 รายละเอียดเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2563 ]203
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]191
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]203
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 10 ส.ค. 2562 ]225
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 [ 10 ส.ค. 2562 ]200