เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]37
2 ประกาศการใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ส.ค. 2564 ]177
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ส.ค. 2564 ]195
4 ประกาศการใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2563 ]191
5 เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2563 ]162
6 รายละเอียดเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2563 ]167
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]158
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]167
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 10 ส.ค. 2562 ]166
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 [ 10 ส.ค. 2562 ]166