เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
บริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]9
2 ขออนุมัติประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]3
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]2
4 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]3
5 เสนอขอแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 25 ก.ย. 2566 ]4
6 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ ๓๖๐ /o๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 25 ก.ย. 2566 ]2
7 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ ๓๖๑ /๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 25 ก.ย. 2566 ]1
8 คู่มือการบริหารความเสี่ยง [ 23 มี.ค. 2563 ]221