เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งานพัฒนารายได้
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภดส.7 [ 27 ก.ค. 2566 ]13
2 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]200
3 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ธ.ค. 2563 ]183
4 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ธ.ค. 2563 ]204
5 เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย [ 4 ธ.ค. 2563 ]252
6 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓/๔) ตามพรบ. ภดส. พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2563 ]199
7 แผ่นพับ ภดส. [ 2 ธ.ค. 2562 ]202
8 คำสั่ง แต่งตั้ง พนง.สำรวจ พนง.ประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 ส.ค. 2562 ]243