เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]84
2 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]89
3 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และหน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]89
4 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริตโปร่งใส มหาดไทยสะอาด" [ 18 ม.ค. 2564 ]165
5 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทองร่วมใจต้านโกงในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล [ 9 ธ.ค. 2563 ]161
6 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]162
7 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]160