เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]27
2 ข่าว ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน [ 26 มิ.ย. 2566 ]32
3 ข่าวน่ารู้ ระดับความรุนแรง PM 2.5 [ 5 เม.ย. 2566 ]26
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก [ 12 ม.ค. 2566 ]26
5 วารสาร ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผา ไร่นา [ 1 มี.ค. 2565 ]79
6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร่วมใจลดโลกร้อนการลดใช้พลาสติกและการใช้ถุงผ้า [ 5 ม.ค. 2565 ]53
7 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561- 2580 [ 30 ธ.ค. 2564 ]33