เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ [ 2 เม.ย. 2567 ]2
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ [ 18 ม.ค. 2567 ]2
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 26 ธ.ค. 2566 ]2
4 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]48
5 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 7 เม.ย. 2566 ]51
6 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2566 ]44
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2566 ]43
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]40
9 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]105
10 ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งทอง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตําบลทุ่งทอง [ 1 มิ.ย. 2564 ]138
11 ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 10 ส.ค. 2562 ]188