เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 24 เม.ย. 2566 ]14
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 7 เม.ย. 2566 ]14
3 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2566 ]12
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2566 ]13
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]13
6 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]74
7 ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งทอง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตําบลทุ่งทอง [ 1 มิ.ย. 2564 ]96
8 ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 10 ส.ค. 2562 ]159