เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
สป.สช ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]2
2 รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งทอง ครั้งที่ 4/2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]21
3 โครงการควบคุมโรคในพื้นที่ ปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]24
4 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]23
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]38
6 โครงการ อสม. รวมพลัง สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเขต เทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 2 พ.ค. 2566 ]27
7 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกทุ่งทอง ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ค. 2566 ]25
8 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และป้องกันจุดเสี่ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 พ.ค. 2566 ]32
9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]12
10 โครงการงานศพปลอดเหล้า(2) [ 2 พ.ค. 2566 ]11
11 โครงการอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค [ 2 พ.ค. 2566 ]15
12 รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งทอง ครั้งที่ 3/2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]27
13 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต [ 20 ก.พ. 2566 ]26
14 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ [ 20 ก.พ. 2566 ]32
15 โครงการงานศพปลอดเหล้า [ 20 ก.พ. 2566 ]29
16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]30
17 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ [ 20 ก.พ. 2566 ]47
18 คำสั่งตั้งแต่งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งทอง(ปรับปรุงครั้งที่1) [ 17 ก.พ. 2566 ]27
19 รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งทอง ครั้งที่ 2/2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]25
20 ประกาศใช้แผนชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]21
 
หน้า 1|2