เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]134
2 พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]129
3 องค์ความรู้ หมายถึง [ 10 ส.ค. 2562 ]132
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ส.ค. 2562 ]139
5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร [ 10 ส.ค. 2562 ]136
6 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 10 ส.ค. 2562 ]130
7 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 เม.ย. 2562 ]90
8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 16 มี.ค. 2561 ]138
9 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ส.ค. 2557 ]133