เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 (1) [ 6 ธ.ค. 2566 ]8
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 (2) [ 6 ธ.ค. 2566 ]6
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566.(1) [ 4 ธ.ค. 2566 ]5
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (2) [ 4 ธ.ค. 2566 ]6
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]36
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]62
7 การติดตามและประเมิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]115
8 รายงาานผลการปฎิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 25 ธ.ค. 2563 ]218
9 รายงานการติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดโครงการ) [ 24 ธ.ค. 2563 ]197
10 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]228