เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรรณไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรรณไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองอร่ามและสวยงาม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ จะออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี เป็นพรรณไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์สืบต่อไป ประดับยังบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ราชการ

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27