เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบบริเวณสำนักงานและจัดระเบียบหน่วยงาน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย


วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง นำพาพนักงานเทศบาลปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบบริเวณสำนักงานและจัดระเบียบหน่วยงาน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานสะอาด บริการประชาชน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่น่าประทับใจให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07