เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ


วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งทอง เข้าร่วมการประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือโครงการพัฒนาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลทุ่งทอง การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07