เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 

 

 

แผนการตรวจสอบภายใน


แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๘

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ