เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง