เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ