เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด และ นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือโครงการพัฒนาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลทุ่งทอง การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2024-07-10
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18