เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2567


วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะจากต้นทาง วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ โดย นางสาวศิริกุลยา ภิญโยดม ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมคณะทั้ง 4 ท่าน จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งได้นำผลิตภัณฑ์สาธิตที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล(ซองกาแฟ กระป๋องเบียร์ กล่องนม)

พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินงานธนาคารขยะ โดย งานบริหารสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งทอง และทีมงานคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านต้อน หมู่ 6 และบ้านต้อนอุดม หมู่ 17 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 100 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2024-07-10
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18