เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องในวันวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2567


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลา SML บ้านกุดฉนวน

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) และ นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด นำพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทองและประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน โดยการตัดตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้ารอบบริเวณรอบลำห้วยคลองไผ่งาม(ตอนล่าง) เนื่องในวันวันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2024-07-10
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18