เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ทั้ง 5 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง


วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-11.30 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวสายสุรีย์ จิตชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) และนางสาวยลวรรณ ขานเขว้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ทั้ง 5 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อรับฟังปัญหา​และความต้องการรวมถึงให้กำลังใจครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2024-07-10
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18