เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมสำรวจความเสียหายจากปัญหาหลังคารั่ว ฝ้าเพดานหลุดร่วง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายตะคลอง หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ


วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายวิเชียร จำเริญพล รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) และนางสาวสุภัค ศรีบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด ออกเยี่ยมสำรวจความเสียหายจากปัญหาหลังคารั่ว ฝ้าเพดานหลุดร่วง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายตะคลอง หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ในการนี้ ท่านนายกได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลทุ่งทอง ดำเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วน พร้อมปรับภูมิทัศน์ตัดตันไม้บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เรียบร้อย

ติดตามข่าวสาร 👇🏻

Website : http://www.tungtong.go.th/data.php?content_id=20

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100072253868389

☎️ 044-816838

📸 ภาพ / ข่าว : นางสาวจรรยารักษ์ หมั่นอุตส่าห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) นางวรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้กำกับการจัดทำสื่อ)

2024-07-10
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18