เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น และ หมู่ที่ 6 บ้านต้อน ทุกจุดที่ชำรุดเสียหายให้ใช้ได้ปกติ


วันที่ 26 มีนาคม 2567

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น และ หมู่ที่ 6 บ้านต้อน ทุกจุดที่ชำรุดเสียหายให้ใช้ได้ปกติ

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07