เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 โครงการ

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07