เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองอุดม หมู่ 15 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ


วันที่25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) และ นายบัณฑิต เสมา นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของท่อระบายน้ำ คสล. กรณีได้รับแจ้งว่าท่อระบายน้ำถูกทุบทำลายอยู่ไม่ครบจำนวน ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย นายสุรชัย ชาติชนะ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมคณะ ณ บ้านหนองอุดม หมู่ 15 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

2024-05-21
2024-05-21
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07