เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การออกปฏิบัติงานกองช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกุดฉนวน และ หมู่ที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกุดฉนวน และ หมู่ที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม ทุกจุดที่ชำรุดเสียหายให้ใช้ได้ปกติ

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25