เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้จัด“โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทและได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และบุคลากรของรัฐจำนวน 70 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธี และ นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 21,800 บาท

ทั้งนี้ วิทยากร นายวรวิทย์ เจียมสงวนวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25