เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ ครั้งที่ 1/2567

โดยมี นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย โดยสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทางภายในหลักการ 3Rs คือ การใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ พัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน มติในที่ประชุม มีมติดำเนินโครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะตามนโยบาย แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25