เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลทุ่งทอง ปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านเจ้าพ่อให้โชค เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้าและงานบุญลอมข้าวใหญ่-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลไหมและของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2567


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำพนักเทศบาลและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านเจ้าพ่อให้โชค เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้าและงานบุญลอมข้าวใหญ่-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลไหมและของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25