เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การติดตั้งป้ายรณรงค์และลดอุบัติเหตุบนทางถนนในเขตชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลทุ่งทอง นำโดย นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์และลดอุบัติเหตุบนทางถนนในเขตชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง บนถนนสายบ้านเขว้า -โนนจาน และถนนสายบ้านเขว้า-หนองบัวบาน เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2568 และลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ณ โอกาสนี้ขอให้ประชานสัญจรไป-มา ด้วยความปลอดภัยและระมัดระวังจากการเดินทาง ด้วยความห่วงใยจาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

2024-02-22
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04