เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างนิสัยรักการกีฬา รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-24