เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การเข้ารับมอบเกียรติบัตร แหล่งผลิตน้ำประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพประปาดื่มได้ กรมอนามัย


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายวิเชียร จำเริญพล รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายประจักษ์ เหลื่อมจอหอ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) พร้อมงานบริหารสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งทอง เข้ารับมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าระบบประปาเทศบาลตำบลทุ่งทองแหล่งผลิตน้ำประปาบ้านคลองไผ่งาม หมู่ 4 และ แหล่งผลิตน้ำประปาบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 ผลิตน้ำประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพประปาดื่มได้ กรมอนามัย ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นครราชสีมา มอบโดย นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีม

2024-07-10
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-30
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18