เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันฯ ดำเนินการพัฒนากิจกรรมตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง ศูนย์พัฒนาเด็กวัดปรางค์ปราสาท สนามกีฬาแห่งชาติเทศบาลตำบลทุ่งทอง ถนนด้านหน้าเทศบาลตำบลทุ่งทอง เพื่อความสง่างาม น่าอยู่น่ามอง ต่อผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27